Connect met LinkedinONZE TRADITIE

Met succes hebben we de afgelopen tien jaar twee trainingslabels in de markt gezet: Sellingnet is specialist in trainingen voor verkoop en management en Teamingnet is specialist in trainingen voor teamprestaties. Trainers die onder deze labels actief zijn (of alleen gebruik maken van de content), hebben de afgelopen jaren opmerkelijk goed gepresteerd, ondanks de enorme krimp op de trainingsmarkt. Onze kracht is het ontwikkelen van state-of-the-art content. Gecombineerd met een uitstekende trainer/coach, blijkt dit een ijzersterke combinatie te zijn. Krijgt u energie van het ontwikkelen van anderen? Wilt u zichzelf continu verder ontwikkelen? Is het uw droom om een succesvolle carrière te hebben als (interne) trainer? Of wilt u als ervaren trainer state-of-the-art trainingsmateriaal gebruiken? Lees dan verder! 

Onze core competence is het trainen, coachen en adviseren ter realisering van een doelmatige organisatie, een doelbewust management en doelgerichte medewerkers. Onze stelling is, dat het succes van een organisatie voor een belangrijk deel wordt bepaald door de mate waarin effectief gebruik wordt gemaakt van de in de organisatie aanwezige kennis, energie, vaardigheden, creativiteit, ervaring en durf. Wij zetten in op blijvende, concrete en meetbare resultaten voor onze klanten. De pragmatische aanpak, de positieve confrontatie en het respect voor mensen en organisatie-doelstellingen zijn hierbij leidend. Wat na morgen gebeurt, daar draait het om. Daarom zijn onze methodes state-of-the-art en direct toepasbaar in de praktijk. Onze kennis en ervaring start in 1954 met ‘par excellence’ Jan L. Wage (†2017). Wij borgen zijn kennis en ervaring door een solide competentieprofiel voor nieuwe trainers, een langjarig Training & Kwalificatie Proces dat iedere trainer dient te doorlopen en het systeem van permanente educatie. Onze klanten hebben daardoor de zekerheid van de allerhoogste kwaliteit.  ONZE INHOUD

Belangrijk is dat Ronald Swensson en Jan Jacobs onze trainers met raad en daad ter zijde staan. Zowel Ronald als Jan zijn ervaren rotten in het trainersvak en kennen (bijna) alle ins en outs van de trainingsmarkt. Verder is het belangrijk te vermelden dat onze trainers alles mogen - maar niets hoeven. Er zijn trainers die intensief met elkaar samenwerken en anderen verkiezen ervoor om solistisch te werken. Er zijn trainers die zich beperken tot het portfolio van één van de twee labels en anderen bieden een breed scala aan additionele diensten aan. Allen vanuit de eigen visie en passie om blijvende, concrete en meetbare resultaten voor hun klanten te realiseren. Ook belangrijk is te vermelden dat naast licentiekosten, er geen andere kosten zijn die onze trainers afdragen. Dus geen marketing- of bureaukosten, geen omzetafdracht, helemaal niets!

Al vijf jaar op rij staat Sellingnet - dankzij het gedachtegoed van Jan L. Wage - op de European Training Industry's Top 20 Sales Training Companies lijst, zie persbericht. Verder is de samenwerking met Bookboon.com noemenswaardig, dat een belangrijk deel van ons e-learningmateriaal heeft opgenomen in de elektronische leeromgevingen (ELO's) van ondermeer ABN-AMRO, Achmea, ING, KPMG, NUON, PWC, Rijkswaterstaat en Unilever. En tot slot, werken we dagelijks aan de corporate branding van zowel Sellingnet als Teamingnet. Bijvoorbeeld door hét Kenniscentrum voor Sales of door een onderzoek naar het competentieniveau van de Nederlandse B2B verkoper. Ogenschijnlijk bijzaken voor de trainingspraktijk van onze trainers, opgeteld creëert het echter onderscheidend vermogen waar het onze trainers natuurlijk om te doen is!