ONZE TRADITIE

Met succes hebben we de afgelopen tien jaar twee trainingslabels in de markt gezet: Sellingnet is specialist in verkooptrainingen en Teamingnet is specialist in communicatie- en managementtrainingen. Trainers die onder deze labels actief zijn, hebben de afgelopen jaren opmerkelijk goed gepresteerd, ondanks de enorme krimp op de trainingsmarkt. Gelukkig profiteert de trainingsmarkt van het huidige economisch herstel en is er ruimte voor meer trainers in Nederland. 

Onze core competence is het trainen, coachen en adviseren ter realisering van een doelmatige organisatie, een doelbewust management en doelgerichte medewerkers. Onze stelling is, dat het succes van een organisatie voor een belangrijk deel wordt bepaald door de mate waarin effectief gebruik wordt gemaakt van de in de organisatie aanwezige kennis, energie, vaardigheden, creativiteit, ervaring en durf, en de manier waarop deze structureel in de organisatie verankerd zijn. Wij zetten in op blijvende, concrete en meetbare resultaten voor onze klanten. De pragmatische aanpak, de positieve confrontatie en het respect voor mensen en organisatiedoelstellingen zijn hierbij leidend. Wat na morgen gebeurt, daar draait het om. Daarom zijn onze methodes direct toepasbaar in de praktijk. Onze kennis en ervaring start in 1954 met ‘par excellence’ Jan L. Wage (†2017). Wij borgen zijn kennis en ervaring door een solide competentieprofiel voor nieuwe trainers, een langjarig Training & Kwalificatie Proces dat iedere trainer dient te doorlopen en het systeem van permanente educatie. Onze klanten hebben daardoor de zekerheid van de allerhoogste kwaliteit.

*Ex nihilo nihil fit. Van niets komt niets. Iets komt pas voort uit iets. Wij ondersteunen en initiëren ondernemende,
culturele en bijzonder sociaal-maatschappelijke projecten. Zie de website van het Stimuleringsfonds.ONZE INHOUD

Belangrijk voor zowel Sellingnet als Teamingnet is dat Ronald Swensson en Jan Jacobs onze trainers met raad en daad ter zijde staan. Zowel Ronald als Jan zijn ervaren rotten in het trainersvak en kennen (bijna) alle ins en outs van de trainingsmarkt. Verder is het belangrijk te vermelden dat trainers die onder één van de twee labels werken alles mogen - maar niets hoeven. Er zijn trainers die intensief met elkaar samenwerken en anderen verkiezen ervoor om solistisch te werken. Er zijn trainers die zich beperken tot het portfolio van één van de twee labels en anderen bieden een breed scala aan additionele diensten aan. Allen vanuit de eigen visie en passie om blijvende, concrete en meetbare resultaten voor hun klanten te realiseren. Ook belangrijk is te vermelden: naast licentiekosten zijn er geen andere kosten die onze trainers afdragen: dus geen marketing- of bureaukosten, geen omzetafdracht, helemaal niets!

Al vier jaar op rij staat Sellingnet - dankzij het gedachtegoed van Jan L. Wage - op de European Training Industry's Top 20 Sales Training Companies lijst, zie persbericht. Verder is de samenwerking met Bookboon.com noemenswaardig, dat een belangrijk deel van ons e-learningmateriaal heeft opgenomen in de elektronische leeromgevingen (ELO's) van ondermeer ABN-AMRO, Achmea, ING, KPMG, NUON, PWC, Rijkswaterstaat en Unilever. En tot slot, werken we dagelijks aan de corporate branding van zowel Sellingnet als Teamingnet. Bijvoorbeeld door hét Kenniscentrum voor Commercieel Nederland of door een onderzoek naar het competentieniveau van de Nederlandse B2B verkoper. Ogenschijnlijk bijzaken voor de trainingspraktijk van onze trainers, opgeteld creëert het echter onderscheidend vermogen waar het onze trainers natuurlijk om te doen is!