15-trainerstips-5-thema

`

15 trainingtips rond 5 thema's door Ronald Swensson

Trainingsdoelen

1 Neem de tijd om de doelen van je training te concretiseren in een doelenhiërarchie.

2 Maak de trainingsdoelen meetbaar en start je training vanuit een leerstijl die aansluit bij je deelnemers en hun leerdoelen.

3 Gebruik de leercirkel van Kolb om te komen tot een trainingsprogramma dat leidt tot daadwerkelijke gedragsverandering.

Ontwikkelen

4 Maak de deelnemers bewust van hun leerpunten door hun praktijksituaties vragend te onderzoeken, zie ook model Karin de Galan/Teamingnet.

5 Neem geen aap op je schouder, leg het eigenaarschap voor het leerproces bij de deelnemers zelf.

6 Geef feedback op de wijze zoals je deelnemers dit leert: goed-anders-goed. En geef feedback zomogelijk op waarneembaar gedrag.

Oefeningen/rollenspelen

7 Enthousiasmeer je deelnemers voor de oefening door aan te geven wat ze hierin gaan leren voor hun eigen praktijksituatie.

8 Intervenieer bij groepjes die afdwalen - wees streng zodat deelnemers optimaal leren.

9 Bespreek de oefening na aan de hand van heldere nabesprekingsvragen die gerelateerd zijn aan de doelen van de oefening of training.

Groepsdynamica

10 Wees alert op emoties in de groep: storingen hebben voorrang (en zachte heelmeesters maken stinkende wonden).

11 Ga bij weerstand niet overtuigen, maar vraag door op wat er aan de hand is. Bij kritiek op jou ga nooit in de aanval maar complimenteer!

12 Wanneer je groep achterover leunt, ga dan zelf niet harder werken maar leun zelf nog meer achterover en metacommuniceer na verloop van tijd.

Trainer

13 Blijf je trainerscompetenties ontwikkelen door concrete feedback te vragen.

14 Ken je eigen valkuilen en allergieën.

15 Als je de show wilt stelen moet je bij de televisie!