Met succes hebben we de afgelopen tien jaar drie training labels in de markt gezet: Sellingnet is specialist in trainingen voor verkoop en management, Teamingnet is specialist in trainingen voor teamprestaties en INNOmaps is een platform voor business innovatie. Onze kracht is het ontwikkelen van state-of-the-art content. Gecombineerd met een uitstekende trainer/coach, blijkt dit een ijzersterke combinatie te zijn. Krijgt u energie van het ontwikkelen van anderen? Wilt u zichzelf continu verder ontwikkelen? Is het uw droom om een succesvolle carrière te hebben als (interne) trainer? Of wilt u als ervaren trainer state-of-the-art trainingsmateriaal gebruiken? Lees dan verder!

Onze core competence is het trainen, coachen en adviseren ter realisering van een doelmatige organisatie, een doelbewust management en doelgerichte medewerkers. Onze stelling is, dat het succes van een organisatie voor een belangrijk deel wordt bepaald door de mate waarin effectief gebruik wordt gemaakt van de in de organisatie aanwezige kennis, energie, vaardigheden, creativiteit, ervaring en durf. Wij zetten in op blijvende, concrete en meetbare resultaten voor onze klanten. De pragmatische aanpak, de positieve confrontatie en het respect voor mensen en organisatie-doelstellingen zijn hierbij leidend. Wat na morgen gebeurt, daar draait het om. Daarom zijn onze methodes state-of-the-art en direct toepasbaar in de praktijk. Onze kennis en ervaring start in 1954 met ‘par excellence’ dr. Jan L. Wage (†2017). Wij borgen zijn kennis en ervaring door een solide competentieprofiel voor nieuwe trainers, een langjarig Training & Kwalificatie Proces en het systeem van permanente educatie. Onze klanten hebben daardoor de zekerheid van de allerhoogste kwaliteit.

Belangrijk is dat Ronald Swensson en Jan Jacobs onze trainers met raad en daad ter zijde staan. Zowel Ronald als Jan zijn ervaren rotten in het trainersvak en kennen (bijna) alle ins en outs van de trainingsmarkt. Verder is het belangrijk te vermelden dat onze trainers alles mogen - maar niets hoeven. Er zijn trainers die intensief met elkaar samenwerken en anderen verkiezen ervoor om solistisch te werken. Er zijn trainers die zich beperken tot het portfolio van één van de drie labels en anderen bieden een breed scala aan additionele diensten aan. Allen vanuit de eigen visie en passie om blijvende, concrete en meetbare resultaten voor hun klanten te realiseren. Ook belangrijk is te vermelden dat naast licentiekosten, er geen andere kosten zijn die onze trainers afdragen. Dus geen marketing- of bureaukosten, geen omzetafdracht, helemaal niets!

Al zes jaar op rij staat Sellingnet op de European Training Industry's Top 20 Sales Training Companies lijst. Verder is de samenwerking met Bookboon.com noemenswaardig, dat een belangrijk deel van ons e-learningmateriaal heeft opgenomen in de elektronische leeromgevingen (ELO's) van ondermeer ABN-AMRO, Achmea, KPMG, NUON en PWC. En tot slot, werken we dagelijks aan de corporate branding van zowel Sellingnet, Teamingnet als ook INNOmaps. Bijvoorbeeld door een grootschalig onderzoek naar het competentieniveau van de Nederlandse B2B verkoper of een fraaie e-boeken serie voor teamleiders. Ogenschijnlijk bijzaken voor de trainingspraktijk van onze trainers, opgeteld creëert het echter onderscheidend vermogen waar het onze trainers om te doen is!

Voor meer informatie belt u Ronald Swensson, +31 (0)74 711 02 62.