Trainersopleiding

De trainersopleiding is een intensieve 3 x 3 daagse opleiding.

De training is bedoeld voor mensen die het trainersvak beroepsmatig willen uitoefenen.


Module 1 Trainer & training

Wat motiveert u als (toekomstig) trainer?

Wat zijn uw drijfveren, kwaliteiten en ontwikkelpunten?

Aan het eind van dag 1 bent u in staat:

- uw drijfveren als trainer te benoemen;

- te reflecteren op uw eigen handelen;

- een persoonlijk ontwikkelplan te maken.

Dag 2 en 3 gaat over de basis van het trainen.

Centrale vragen tijdens deze 2 dagen zijn:

- hoe bouw ik een training op?

- hoe breng ik variatie in een training aan?

- hoe pas ik werkvormen toe?

- hoe creëer ik behoefte voor een trainingsonderwerp?

Aan het eind van dag 3 bent u in staat:

- uzelf professioneel te presenteren;

- een actieve training neer te zetten;

- een aantal werkvormen toe te passen;

- deelnemers bij de les te houden;

- het didactisch 6D model als leidraad te gebruiken.

U bent van woensdagavond tot zaterdagmiddag te gast in het eigen trainingscentrum Sauerland te Winterberg.

Uw investering in deze module is € 1.490,- excl. btw, op basis van volpension.

Startende zelfstandigen - onder voorwaarden - ontvangen 25% korting op de prijs.


Module 2 Didactiek

Iedere groep deelnemers is anders. Uw trainingen dienen daarom aan te sluiten op het referentiekader en de leerstijl van uw deelnemers.

Daarom leren we in deze 3 dagen om vanuit verschillende leerstijlen een training op te zetten.

Centrale vragen tijdens deze 3 dagen zijn:

- hoe definieer ik leerdoelen?

- hoe ontwerp ik op basis hiervan een leertraject?

- wat zijn valkuilen in een leertraject en hoe vermijd ik deze?

- hoe pas ik werkvormen toe die aansluiten op de leerstijlen van deelnemers?

- hoe geef ik effectief feedback?

- hoe zorg ik dat deelnemers mij volgen?

- wat zijn de ontwikkelingen in didactiek en instructie?

Aan het eind van dag 3 bent u in staat:

- een leertraject te ontwerpen;

- verschillende werkvormen toe te passen;

- cases, rollenspelen en oefeningen te ontwerpen;

- energie en aandacht hoog te houden;

- effectief discussies te begeleiden;

- te observeren en feedback te geven;

- deelnemers te laten leren!

U bent van woensdagavond tot zaterdagmiddag te gast in het eigen trainingscentrum Sauerland te Winterberg.

Uw investering in deze module is € 1.490,- excl. btw, op basis van volpension.

Startende zelfstandigen - onder voorwaarden - ontvangen 25% korting op de prijs.


Module 3 Groepsdynamiek

Tijdens deze 3 dagen leert u groepsdynamische processen te onderkennen en op praktische wijze interventies in te zetten.

Centrale vragen tijdens deze 3 dagen zijn:

- hoe ga ik om met weerstanden?

- hoe pas ik weerstandinterventies toe?

- waarom en hoe pas ik NLP en RET toe?

- hoe creëer ik een atmosfeer van veiligheid en vertrouwen?

- hoe haal ik mensen uit hun 'comfort zone'?

- hoe ga ik met niveauverschillen om?

- hoe begeleid ik rollenspelen en cases?

- hoe geef ik de groep 'vleugels'?

Aan het eind van dag 3 ben u in staat:

- een klimaat van veiligheid en vertrouwen te scheppen;

- weerstandsinterventies toe te passen;

- deelnemers te smeden tot een team;

- een groep écht te ontwikkelen;

- de groep zelf het werk te laten doen;

- u als leider en begeleider op te stellen.

U bent van woensdagavond tot zaterdagmiddag te gast in het eigen trainingscentrum Sauerland te Winterberg.

Uw investering in deze module is € 1.490,- excl. btw, op basis van volpension.

Startende zelfstandigen - onder voorwaarden - ontvangen 25% korting op de prijs.

Voor meer informatie over trainingsdata belt u Ronald Swensson, +31 (0)74 711 02 62.